Usluge

krivicno pravo
krivicno pravo

Krivično pravo

Na učinioca krivičnog djela se primenjuje zakon koji je

imovinsko pravni odnosi
imovinsko pravni odnosi

Imovinsko pravni odnosi

Niko ne može preneti više prava nego što sam

Naše usluge
Naše usluge

Privredno pravo

Osnivanje privradnih društava, stečaj, likvidacija

advokat za nekretnine
advokat za nekretnine

Advokat za nekretnine

Planirate kupovinu stana u izgradnji, konsultujte se sa advokatom.

porodicno pravo
porodicno pravo

Porodično pravo

Porodica uživa posebnu zaštitu države.

naslijedno pravo
naslijedno pravo

Nasljedno pravo

Naslijediti se može na osnovu zakona i testamenta.

zastupanja poravnjanja
zastupanja poravnjanja

Zastupanje/poravnanja

Zaštitite parava i interese na najbolji mogući način.

Online savjetovanje
Online savjetovanje

Upravni postupak i spor

Ne čekajte na donošenje rješenja dvije ili više godina.

Blog post
Blog post

Radno pravo

Ugovor je zakon za ugovorne strane.

poresko pravo

Poresko pravo

Svaki građenin BiH dužan je da plaća porez joji

prekrsajno pravo
prekrsajno pravo

Prekršajno pravo

Niko ne može zadržati imovinsku korist koja je stečena

No Image Found