Prekršajno pravo

Advokat Omerović Haris

Advokat iz oblasti prekršajnog prava

Zastupanje u prekršajnim postupcima

Advokat za prekršajno pravo je stručnjak za pravna pitanja koja se odnose na prekršajna djela i prekršajni postupak. Njihov posao uključuje pružanje pravne pomoći i savjeta klijentima u vezi sa pitanjima kao što su prekršajne prijave, prekršajni postupak, kazne za prekršaje, zaštita prava optuženog i druge prekršajne obaveze. Advokat za prekršajno pravo može zastupati klijente u prekršajnom postupku, kako bi osigurao da se njihova prava štite u skladu sa zakonskim propisima. Njihov cilj je da pruže pravnu zaštitu optuženima u prekršajnom postupku, kao i da osiguraju da se postupak protiv njih obavlja u skladu sa zakonom i procedurama.

Advokat Omerovic 3
Advokat Omerović Haris shape
Advokat Mail

Pitanje iz prekršaja i prekršajnih postupaka?

Telefon