Upravni postupak i spor

Advokat Omerović Haris

Advokat za pokretanje Upravnog spora i vođenje upravnog postupka

Vođenje kompletnog upravnog postupka i zastupanje u upravnom sporu

Advokat Omerović Haris se bavi upravnim postupkom  tj. pravnim pitanjima u vezi sa odnosom građana i privrednih subjekata sa državom, posebno u odnosu na njene upravne organe. Posao advokata uključuje pružanje pravne pomoći i savjeta klijentima u vezi sa pitanjima kao što su dobijanje dozvola, dozvola za gradnju, regulativa u vezi sa zaštitom životne sredine, socijalna zaštita, dozvole za rad i boravak stranaca, zaštita konkurencije i druga upravna pitanja.

Advokat Omerovic 3
Advokat Omerović Haris shape
Advokat Mail

Savjet iz oblasti upravnog spora i upravnog postupka?

Telefon