Poresko pravo

Advokat Omerović Haris

Advokat iz oblasti poreskog prava

Advokat Omerović Haris se bavi poreznim pravom, odnosno svim postupcima vezanim za poresko zakonodavstvo na nivou BiH

Advokat iz poreskog prava se bavi pravnim pitanjima koja se odnose na poreze i porezno zakonodavstvo. Njihov posao uključuje pružanje pravne pomoći i savjeta klijentima u vezi sa pitanjima kao što su plaćanje poreza, izbjegavanje poreza, porezne olakšice, porezni inspekcijski postupci, porezne prijave, revizije i druge poreske obaveze. Advokat iz poreskog prava može zastupati klijente u postupcima pred poreznim organima, kao i u sudskim postupcima koji se tiču poreznih odluka. 

Njihov cilj je da pruže pravnu zaštitu i pomoć klijentima u ostvarivanju njihovih prava u poreznom postupku, kao i da osiguraju da se postupci protiv klijenata obave u skladu sa zakonom i procedurama.

Advokat Omerovic 3
Advokat Omerović Haris shape
Advokat Mail

Saznaj sve o svojim pravima i obavezama u vezi poreza!

Telefon