Zastupanje/poravnanja

Advokat Omerović Haris

Naplata potraživanja vansudskim putem

Najčešća naplata potraživanja vansudskim putem je iz oblasti osiguranja

Vjerovatno i najuža specijalnost kojom se bavi advokat Haris Omerović jeste naplata štete od osiguranja, kako materijalne, tako i nematerijalne štete, kao i svih ostalih vidova naknade štete.

U postupku naplate štet od osiguranja klijent nije dužan plaćati usluge advokata do konačne naplate. Nakon okončanja vansudskog postupka naplate štete, po prethodnom dogovoru, advokat naplaćuje postotak i advokatske troškove.

Advokat Omerovic 3
Advokat Omerović Haris shape
Advokat Mail

Imate pitanje iz oblasti naknade štete?

Telefon