Privredno pravo

Advokat Kalesija - Advokatski ured Kalesija

Advokat za privredno pravo

Advokat Haris Omerović prati privredne subjekte od samog osnivanja

Privredno pravo je grana prava koja se bavi uređenjem pravnog položaja i statusa privrednih subjekata kao i njihovim odnosima sa državom i međusobnim pravnim poslovima koji se tiču trgovine robama, uslugama, novcem i hartijama od vrijednosti.

Advokat Haris Omerović ima posebnu ponudu za sve klijente – pravna lica koja sklope ugovor o pružanju advokatskih usluga sa ovim advokatom imaju prednost u smislu kontinuirane podrške preduzeću – pravnom licu.

Posebno ističemo da se advokat Haris Omerović bavi likvidacijama, stečajima, kao i svim statusnim promjenama u preduzećima. Kako bi svoje poslovanje uskladili sa važećim zakonskim propisima predlažemo da se obratite putem kontakt forme.

Ukoliko imate pitanje za advokata iz bilo koje oblasti kojom se advokat Haris Omerović bavi, to možete učiniti odmah putem ovog linka: Online pravno savjetovanjeAdvokat Omerović Haris shape
Advokat Omerovic

Za sve informacije:

Telefon: