Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana

Advokat Haris Zakon o zabrani pušenja

Početak primjene zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana

Anadolija izvještava da će u Federaciji Bosne i Hercegovine u nedjelju, 28. maja započeti primjena Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i drugih proizvoda za pušenje. Zakon je stupio na snagu u maju prošle godine, ali će kazne za kršenje početi se primjenjivati tek 12 mjeseci nakon početka primjene. Prema zakonu, pušenje će biti zabranjeno u svim zatvorenim javnim prostorima, radnim mjestima i javnom prevozu. Također će biti zabranjena upotreba duhanskih proizvoda za pušenje u privatnim vozilima u kojima se nalaze maloljetne osobe, a nadzor će vršiti policija.

 

Kaznene odredbe i ovlasti inspekcije

Zakon propisuje kazne za prekršaje, koje se kreću od 2.000 KM do 5.000 KM za pravna lica, od 300 KM do 1.000 KM za odgovorna lica i od 500 KM do 1.500 KM za vlasnike i korisnike prostora gdje je pušenje zabranjeno, dok je kazna za fizička lica 100 KM. Međutim, izricanje kazni će početi tek nakon godinu dana. U prvoj godini primjene zakona bit će izrečene samo opomene. Postoji šestomjesečni period prilagodbe, posebno za ustanove, preduzeća i druga pravna lica, jer još uvijek postoje nejasnoće i nedostatak detalja o primjeni zakona, posebno kada je riječ o elektronskim cigaretama, biljnim i drugim proizvodima za pušenje. Ministarstvo zdravstva Federacije BiH treba objaviti pravilnik o uvjetima za posebne prostorije za pušenje, ali se očekuje da će vlasnici ugostiteljskih objekata u prilagodbenom periodu možda tolerirati pušenje gostima. Inspekcije će imati preventivno-korektivnu ulogu, a sankcije će se primjenjivati godinu dana nakon početka primjene zakona. Ugostitelji će biti obvezni istaknuti znak “zabranjeno pušenje”, a u objektima ne smiju biti pepeljare. Pušenje će biti dozvoljeno u posebnim prostorima za pušače u skladu s propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, uz istaknutu oznaku o dozvoli pušenja. Trenutno nije jasno kako će se zakon primjenjivati na prostorima gdje se koristi nargila, ali se pretpostavlja da će se zabrana pušenja odnositi i na tu vrstu pušenja.

Advokat Haris Zakon o zabrani pušenja

 

Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana (Tekst)

 

POGLAVLJE I. – OSNOVNE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Ovim zakonom, u cilju zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva, uređuju se mjere za zabranu i ograničenje upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabranu njihovog reklamiranja, promocije i sponzorisanja, sprječavanje pristupa maloljetnih lica tim proizvodima, sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obavezne oznake na pakovanjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere, osnivanje Federalne komisije za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i nadzor nad provođenjem zakona.

 

Član 2. (Definicije)

U smislu ovog zakona:

 • Duhan je kultivisana biljka vrste Nicotiana tabacum L u svim oblicima i stepenima uzgoja i u svim fazama obrade i pakovanja koji ne služi krajnjoj potrošnji (neobrađeni duhan);
 • Duhan za samostalno motanje je duhan koji se može upotrebljavati za izradu cigareta koju obavljaju sami potrošači ili maloprodajna mjesta;
 • Duhan za oralnu upotrebu je svaki duhanski proizvod za oralnu upotrebu, osim onog namijenjenog za šmrkanje (upotrebu putem nosa) ili žvakanje, izrađen u potpunosti ili dijelom od duhana, u obliku praha ili čestica ili u bilo kakvoj kombinaciji tih oblika, posebno one u vrećicama ili u poroznim vrećicama;
 • Duhan za lulu je duhan koji se može upotrebljavati putem postupka izgaranja i koji je namijenjen isključivo za korištenje u luli;
 • Vodena lula je naprava za pušenje kod koje dim prolazi kroz posudu sa vodom i hladi se prije udisanja kroz savitljivo Vodena lula podrazumijeva nargilu, hookah, šišu;
 • Duhan za vodenu lulu je duhanski proizvod koji se može upotrebljavati putem vodene lule i smatra se duhanskim proizvodom za pušenje;
 • Duhan za žvakanje je bezdimni duhanski proizvod posebno namijenjen za žvakanje;
 • Duhan za šmrkanje je bezdimni duhanski proizvod koji se može upotrebljavati putem nosa;
 • Novi duhanski proizvod je duhanski proizvod koji ne pripada nijednoj od sljedećih kategorija:
  • cigarete,
  • duhan za samostalno motanje,
  • duhan za lule,
  • duhan za vodene lule,
  • cigare,
 • cigarilosi,
 • duhan za žvakanje,
 • duhan za šmrkanje ili duhan za oralnu potrošnju,

i stavljen je na tržište nakon stupanja na snagu ovog zakona.

 • Cigareta je smotuljak duhana sa vanjskim omotom od papira koji se može upotrebljavati postupkom njegovog izgaranja;
 • Cigara je smotuljak duhana sa vanjskim omotom od prirodnog duhana, teži od tri grama, i koji se može upotrebljavati postupkom njegovog izgaranja;
 • Cigarilos je cigara najveće težine do tri grama po komadu;
 • Aditiv je tvar, osim duhana, koja je dodana duhanskom proizvodu, pojedinačnom pakovanju ili bilo kakvom vanjskom pakovanju;
 • Biljni proizvod za pušenje je proizvod na bazi biljaka, trava ili voća koji ne sadrži duhan, a može se upotrebljavati putem postupka izgaranja;
 • Elektronska cigareta, u smislu ovog zakona, je proizvod koji se može koristiti za pušenje upotrebom pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo koji sastavni dio tog proizvoda, uključujući uložak, posudu za ponovno punjenje i uređaj bez uloška ili Elektronske cigarete mogu biti potrošne ili ponovno punjive putem posude za ponovno punjenje ili ponovno punjive pomoću uložaka za jednokratnu upotrebu;
 • Posuda za ponovno punjenje je posuda koja sadrži tekućinu s nikotinom, a koja se može koristiti za ponovno punjenje elektronske cigarete;
 • Duhanski proizvod je proizvod koji je u cijelosti ili djelimično napravljen od duhana, koji jest ili nije genetički modificiran, i proizveden je za njegovu upotrebu putem pušenja, ušmrkavanja, usisavanja, žvakanja, ili bilo koje druge vrste upotrebe;
 • Duhanski dim je dim koji se oslobađa iz zapaljenog duhanskog proizvoda namijenjenog pušenju i dim koji se oslobađa iz pluća prilikom pušenja;
 • Bezdimni duhanski proizvod je duhanski proizvod čija upotreba ne uključuje postupak izgaranja, uključujući duhan za žvakanje, duhan za šmrkanje i duhan za oralnu upotrebu;
 • Ostali duhanski proizvod je svaki proizvod napravljen u cijelosti ili djelomično od duhana, a nije obuhvaćen definicijom duhanskog proizvoda;
 • Emisije su tvari koje se otpuštaju prilikom namjenske upotrebe duhanskog ili srodnog proizvoda, kao što su tvari iz dima ili tvari koje se otpuštaju u procesu upotrebe bezdimnih duhanskih proizvoda;
 • Javni zatvoreni prostor je svaki prostor, koji ima krov ili tavanicu (pokretnu ili nepokretnu) i potpuno zatvoreno više od polovine površine pripadajućih stijena, javno dostupan i namijenjen individualnom ili zajedničkom korištenju, bez obzira na pravo vlasništva ili pravo pristupa, a između ostalih, obuhvaća zajedničke prostore u stambenim zgradama, sve prostore u građevinama u kojima su smještene javne institucije, ustanove i preduzeća te sve prostore u građevinama u kojima se obavljaju djelatnosti iz oblasti javnog prevoza, zdravstva, socijalne zaštite, vaspitanja i obrazovanja, trgovine, trgovački centri, prostori namijenjeni obavljanju uslužnih djelatnosti, sporta i rekreacije, ugostiteljstva, smještaja i turizma, kulture, umjetnosti i nauke, sajmova i izložbi, te prostore iz djelatnosti medija, igara na sreću, vjerskog, političkog i građanskog okupljanja, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, podrumi, garaže;
 • Mjesto rada je svaki prostor koji služi za obavljanje poslova i može biti natkriven, polunatkriven, u potpunosti ili djelomično ograđen, bez obzira na vrstu materijala od kojeg je sagrađen kao i svaki povezani i drugi pripadajući javni zatvoreni prostor (hodnici, liftovi, stepenice, zajednički prostori, kafeterije, kantine, toaleti i sl.). Mjesto rada uključuje i poslovna vozila pod kontrolom poslodavca, a koja služe za obavljanje poslova i usluga;
 • Sredstvo javnog prevoza je svako prevozno sredstvo bez obzira na oblik vlasništva kojim se uz naplatu ili drugu vrstu naknade obavlja cestovni, željeznički, zračni i vodeni prevoz putnika, uključujući žičare;
 • Sredstvo privatnog prevoza je svako prevozno sredstvo u privatnom vlasništvu kojim se obavlja cestovni i vodeni prevoz;
 • Katran je suhi, bezvodni, beznikotinski kondenzat dima;
 • Nikotin je nikotinski alkaloid koji se nalazi u duhanu;
 • Ugljični monoksid je produkt koji nastaje sagorijevanjem duhana; 29)Sastojak je duhan, aditiv, kao i svaka tvar ili element prisutan u finaliziranom

duhanskom ili ostalom proizvodu, uključujući papir, filter, tintu, kapsule i ljepila; 30)Svojstvena aroma je jasno zamjetljiv miris ili okus, osim duhanskog, koji je rezultat aditiva ili kombinacije aditiva, uključujući, ali ne ograničavajući se na aromu voća, začina, bilja, alkohola, slatkiša, mentola ili vanilije, koja je

zamjetljiva prije ili tokom konzumacije duhanskog proizvoda;

 • Pušenje je radnja koja dovodi do sagorijevanja duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, kojom se stvara dim koji se oslobađa direktno u vazduh i udiše ga osoba koja izvršava ove radnje;
 • Posredno ili pasivno pušenje je izloženost dimu koji dolazi iz gorućeg kraja cigarete ili nekog drugog proizvoda za pušenje, najčešće u kombinaciji sa dimom koji izdahne pušač;
 • Štetna posljedica pušenja je naučno dokazana pojava oštećenja zdravlja i bolesti koje skraćuju život pušača i nepušača;
 • Upotreba je pušenje i svi ostali načini i vrste korištenja duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje;
 • Sukob interesa je sukob između službenih dužnosti i privatnih interesa lica koje nosi javni položaj, ili kandidata za javni položaj, koji ima odgovornost za kontrolu duhana i koji se može povezati sa njegovim interesima ili interesima njegovih srodnika;
 • Zdravstveno upozorenje je upozorenje koje ukazuje na štetne efekte duhanskih proizvoda po zdravlje ljudi ili na druge nepoželjne posljedice njihove upotrebe, uključujući tekstualna upozorenja, kombinovana zdravstvena upozorenja, opšta upozorenja i informativne poruke;
 • Kombinovano zdravstveno upozorenje je zdravstveno upozorenje koje se sastoji od kombinacije teksta upozorenja i pripadajuće fotografije ili ilustracije;
 • Vanjsko pakovanje je bilo koje pakovanje u kojem su duhanski ili srodni proizvodi za pušenje stavljeni u promet i koje obuhvata jednu ili više zapakovanih jedinica s tim da se prozirni omoti ne smatraju vanjskim pakovanjem;
 • Pojedinačno pakovanje je najmanje samostalno pakovanje duhanskog ili srodnog proizvoda za pušenje koje se stavlja na tržište;
 • Lice je svako fizičko, pravno lice, kao i svi poslovni subjekti;
 • Nosilac javnog položaja je službeno lice, službeni predstavnik, savjetnik, inspektor, policijski zvaničnik, carinski zvaničnik ili vladin službenik izabran na centralnom ili lokalnom nivou upravljanja;
 • Prodavac je svako lice koje prodaje na malo, veliko, izvozi i uvozi duhanske i ostale proizvode za pušenje;
 • Reklamiranje i promocija duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje je svaka aktivnost s ciljem, efektom ili vjerovatnim efektom promocije duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ili upotrebe tih proizvoda na direktan ili indirektan način;
 • Direktna promocija duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje je promocija pojedinačnih pakovanja cigareta i ostalih proizvoda za pušenje na prodajnim mjestima na način da su isti istaknuti na posebnim svijetlećim podlogama i u svjetlećim okvirima sa naznakom logotipa proizvođača duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
 • Indirektna promocija duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

je:

 • organizacija događaja na kojima se ističu naziv, logotip ili druge vizuelne karakteristike koje podsjećaju na pojedine duhanske i ostale proizvode za pušenje;
 • prikazivanje logotipa i drugih znakova za označavanje tih proizvoda na predmetima koji u smislu ovoga zakona nisu duhanski proizvodi;
 • besplatna ponuda duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u javnim prostorima;
 • Sponzorstvo je svaki oblik doprinosa pravnog ili fizičkog lica događaju, aktivnosti ili pojedincu čiji je cilj ili direktni ili indirektni učinak promocije duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
 • Donacije od strane duhanske industrije – svaki oblik finansijske ili materijalne podrške javnim ustanovama, organizacijama, sredstvima medija ili pojedincima čiji je cilj ili direktni ili indirektni učinak promocije duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
 • Industrija duhana su proizvođač, prodavci na veliko i uvoznici duhanskih proizvoda;
 • Duhanski proizvodi za pušenje su svi duhanski proizvodi, osim bezdimnih duhanskih proizvoda;
 • Nesagorijevajući duhan je bezdimni duhanski proizvod koji se upotrebljava putem udisanja aerosola od zagrijanog duhana, bez

Član 3.

(Principi zakona)

 • Za ostvarenje cilja iz člana 1. ovog zakona organi i institucije državne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) rukovode se međunarodnim propisima o kontroli duhana, duhanskim proizvodima i ostalim proizvodima za pušenje, i to slijedećim principima:
  1. pravo svakog građanina na zdravlje;
  2. prirodno pravo svakog građanina u Federaciji na čist vazduh jer svi, a posebno djeca i mladi, imaju pravo da se zaštite od uticaja posrednog udisanja duhanskog dima;
  3. zaštita životne sredine i prava građana na zdravu životnu sredinu;
 1. opredjeljenja nadležnih organa i institucija u Federaciji da se kroz multisektorsku saradnju utvrdi strategija i mjere radi promoviranja i podrške prestanku i smanjenju potrošnje duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
 2. sinhronizovana implementacija mjera usmjerenih na smanjenje potražnje za duhanom i ponude duhana putem informisanja, edukacije i jačanja javne svijesti o štetnosti duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
 3. odgovornost nadležnih organa i institucija u Federaciji da se osigura dovoljno finansijskih sredstava za aktivnosti kontrole duhana u cilju kontinuiranog smanjenja broja pušača i izloženosti duhanskom dimu i
 4. opredjeljenja nadležnih organa i institucija u Federaciji da se odnosi sa duhanskom industrijom regulišu na potpuno transparentan način u cilju zaštite politika javnog zdravlja i sprečavanja privilegovanog tretmana duhanske
 • Ovaj zakon se primjenjuje na duhan, duhanske i ostale proizvode za pušenje, uključujući elektronske cigarate, bezdimne duhanske proizvode i biljne proizvode za pušenje.

Član 4.

(Zabrana diskriminacije)

 • Zabranjuje se svaki vid diskriminacije na osnovu rase, boje kože, spola, jezika, religije ili vjerovanja, političkih i drugih uvjerenja, nacionalnog i socijalnog porijekla, prilikom obavljanja radnji na osnovu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog
 • Izrazi koji imaju rodno značenje, a koji se koriste u ovom zakonu i propisima koji se donose na osnovu ovog zakona, obuhvataju na jednak način muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom

 

POGLAVLJE II. – ZABRANA PUŠENJA U JAVNIM PROSTORIMA

Član 5.

(Zabrana pušenja)
 • Pušenje se zabranjuje u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom
 • Zabranjuje se upotreba duhanskih proizvoda za pušenje u privatnim sredstvima prevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe.

 

Član 6.

(Osiguranje provođenja zabrane pušenja)

 • Provođenje zabrane pušenja obavezni su osigurati vlasnik i korisnik prostora, odnosno mjesta iz člana 5. ovog zakona u kojem je pušenje zabranjeno (u daljnjem tekstu zakona: vlasnik i korisnik prostora, odnosno mjesta).
 • U prostorima i mjestima iz člana 5. ovog zakona gdje je pušenje zabranjeno (u daljnjem tekstu: prostori i mjesta gdje je pušenje zabranjeno) mora biti postavljen grafički znak zabrane pušenja i tekst koji glasi: “Zabranjeno pušenje”.
 • U prostorima i mjestima gdje je pušenje zabranjeno, ne smiju biti postavljene pepeljare ili druge posude koje mogu služiti za odlaganje
 • U slučaju da lice ne poštuje zabranu pušenja, vlasnik, odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno dužan je lice:
  1. opomenuti;
  2. uskratiti uslugu;
  3. zatražiti od lica da napusti
 • U slučaju da lice iz stava (4) ovog člana ne ispoštuje zabranu pušenja i nakon što vlasnik, odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno postupi po ovlaštenju iz stava (4) tač. od a) do c) ovog člana, vlasnik odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno dužan je kontaktirati nadležni
 • U ugostiteljskim objektima, osim vlasnika i korisnika prostora, provođenje zabrane pušenja obavezna je osigurati i osoba zadužena za poslovanje objekta, a po odredbama st. (1) do (5) ovog člana. U slučaju iz stava (5) ovog člana, vlasnik, odnosno osoba zadužena za poslovanje objekta dužni su kontaktirati nadležni organ – sanitarnu inspekciju. Svaki ugostiteljski objekat donosi odluku o zabrani pušenja, u kojoj se navodi ime i prezime vlasnika, odnosno osobe zadužene za poslovanje objekta, kao odgovorne osobe za provođenje navedene

 

POGLAVLJE III. – IZUZECI OD ZABRANE PUŠENJA U JAVNIM PROSTORIMA

Član 7.

(Izuzeci od zabrane pušenja)
 • Pušenje je dozvoljeno za korisnike usluga u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama sa duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih osoba, kao i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, ako i kada mogu biti uspostavljene posebne prostorije za pušenje odvojene od nepušačke
 • Pušenje je dozvoljeno na aerodromu, i to u posebnom prostoru za pušenje.
 • Pušenje je dozvoljeno u posebnim, za pušače određenim prostorima za smještaj gostiju u skladu sa propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja. U objektu u kojemu se isključivo poslužuje piće, vlasnik odnosno korisnik objekta može prostor za posluživanje odrediti pušačkim prostorom, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.
 • Odluku o dozvoli pušenja u smislu st. (1), (2) i (3) ovog člana donosi vlasnik, direktor ili druga odgovorna osoba ugostiteljskog objekta, ustanove, odnosno Prilikom donošenja odluke moraju se uzeti u obzir interesi i zdravstvene potrebe nepušača.
 • U posebno određenim prostorijama ili ograđenim prostorima za pušenje u prostorima iz (1), (2) i (3) ovog člana mora biti osigurana zaštita nepušača od izloženosti duhanskom dimu, putem osiguranja potpune fizičke odvojenosti prostora za pušenje i uz adekvatne ventilacijske sisteme. Površina prostora i prostorije za pušenje u odnosu na veličinu objekta, određuje se pravilnikom ugostiteljskog objekta, ustanove, odnosno aerodroma. U ovim prostorijama zabranjeno je služiti hranu.

 

 • U prostorijama i prostorima za pušenje iz st. (1), (2) i (3) ovog člana moraju biti postavljena jasno vidljiva upozorenja koja se sastoje od grafičkog znaka dozvole pušenja i teksta koji glasi:,,Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje”.
 • Federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: ministar) donosi podzakonski akt kojim se propisuju uslovi za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja utvrđenih ovim članom.

 

POGLAVLJE IV. – TESTIRANJE I IZVJEŠTAVANJE O DUHANSKIM PROIZVODIMA

Član 8. (Zabrana prometa)

 • Zabranjeno je stavljanje u promet duhanskih proizvoda koji sadrže sljedeće aditive:
  1. vitamine i druge aditive koji stvaraju dojam da duhanski proizvod koristi zdravlju ili da je manje opasan za zdravlje;
  2. kofein, taurin i druge aditive i stimulanse koji se povezuju s energijom i vitalnošću;
  3. aditive koji imaju bojiva svojstva za emisije;
  4. kod duhanskih proizvoda za pušenje, aditive koji olakšavaju udisanje nikotina na usta ili nos;
  5. aditive koji imaju CMR (kancerogena, mutagena i reprotoksična) svojstva u nezapaljenom
 • Zabranjeno je stavljanje u promet duhanskih proizvoda:
  1. koji sadrže arome u bilo kojem od svojih sastavnih dijelova kao što su filteri, papiri, pakovanja, kapsule ili
  2. koji sadrže bilo koja druga tehnička obilježja koja omogućuju izmjenu mirisa ili okusa dotičnog duhanskog proizvoda ili jačine njihova
 • Filteri, papiri i kapsule ne smiju sadržavati duhan ni
 • Duhanski proizvodi, osim cigareta i duhana za samostalno motanje, izuzimaju se od zabrana utvrđenih u (1) do (3) ovog člana.
 • Ovaj član se ne primjenjuje na duhan za oralnu upotrebu.

 

Član 9. (Laboratorijsko ispitivanje cigareta)

 • Cigarete koje se stavljaju u promet na teritoriji Federacije podliježu obaveznom laboratorijskom ispitivanju emisije katrana, nikotina i ugljen-monoksida.
 • Laboratorijsko ispitivanje iz stava (1) ovog člana vrši se u akreditovanim laboratorijama u Bosni i Hercegovini ili
 • Laboratorijsko ispitivanje iz stava (2) ovog člana vrši se prilikom svakog prvog stavljanja u promet cigareta i najmanje jednom godišnje u svakoj vrsti
 • Akreditovani laboratoriji iz stava (2) ovog člana ne smiju biti u vlasništvu duhanske industrije ili pod direktnim ili indirektnim upravljanjem duhanske
 • Laboratorijsko ispitivanje katrana, nikotina i ugljen-monoksida obavlja se na osnovu ISO standarda:
  1. za katran ISO 4387,
  2. za nikotin ISO 10315,
  3. za ugljen monoksid ISO 8454.
 • Tačnost mjerenja na svakom pojedinačnom pakovanju cigareta određuje se za katran i nikotin u skladu sa ISO standardom
 • Proizvođač ili uvoznik cigareta snosi troškove laboratorijskog ispitivanja cigareta pri stavljanju u promet tih proizvoda na teritoriji Federacije, kao i troškove obaveznog godišnjeg laboratorijskog ispitivanja u cilju provjere emisije katrana, nikotina i ugljen-monoksida u
 • Proizvođač ili uvoznik cigareta dužan je podnositi Federalnom ministarstvu zdravstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) obavještenje o promjeni sastava cigareta koje namjerava staviti u promet na teritoriji
 • Ministarstvo i nadležni inspektor ovlašteni su da od proizvođača ili uvoznika cigareta, o njihovom trošku, traže i dodatna laboratorijska ispitivanja radi utvrđivanja i ocjene prisustva ili emisije drugih sastojaka koji nisu obuhvaćeni stavom (1) ovog člana, a čije se korištenje zabranjuje ovim

 

Član 10.

(Dostavljanje podataka o duhanskim proizvodima)

 • Proizvođači i uvoznici duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje obavezni su najkasnije do marta tekuće godine za prethodnu godinu Ministarstvu dostaviti spisak svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.
 • Spisak iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži obrazloženje o uključivanju sastojaka u duhanskim proizvodima i kategoriju
 • Uz spisak iz stava (1) ovog člana obavezno se prilažu toksikološki podaci od proizvođača ili uvoznika za sastojke duhanskih proizvoda u zapaljenom i nezapaljenom stanju, pozivajući se na njihove efekte po zdravlje i osobine koje prouzrokuju
 • Spisak svih sastojaka po količini, vrsti i tipu dostavlja se za svaki duhanski proizvod koji iz proizvodnje izlazi kao samostalni duhanski proizvod namijenjen tržištu kao i za svaki duhanski proizvod koji se uveze na tržište Federacije, uključujući elektronske cigarete, bezdimni duhanski proizvod i biljni proizvod za pušenje.
 • Ministarstvo, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni zavod za javno zdravstvo), jednom godišnje, putem internet stranice, informiše javnost o podacima iz st. (1) do (3) ovog člana uz obavezu zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu
 • Ministar, na prijedlog Federalne komisije za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, donosi podzakonski akt kojim se propisuje sadržaj podataka i način izvještavanja o duhanskim, novim i ostalim proizvodima za pušenje.

Član 11.

(Obavještenje o novim duhanskim proizvodima)

 • Proizvođači i uvoznici novih duhanskih i ostalih proizvoda obavezni su podnijeti Ministarstvu obavještenje o novim proizvodima koje namjeravaju staviti na tržište.
 • Obavještenje iz stava (1) ovog člana podnosi se u elektronskom i pisanom obliku, najmanje šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište.

 

Član 12.

(Sadržaj obavještenja)

 • Obavještenje iz člana ovog zakona obavezno sadrži:
  1. detaljan opis novog proizvoda;
  2. uputstvo za njegovu upotrebu;
  3. podatke o sastojcima i
 • Uz obavještenje iz člana ovog zakona, proizvođači i uvoznici obavezno dostavljaju:
  1. dostupne naučne studije o toksičnosti, stvaranju zavisnosti i privlačnosti novog duhanskog proizvoda, posebno s obzirom na njegove sastojke i emisije;
  2. dostupne studije, njihove sažetke i istraživanje tržišta o preferencijama različitih potrošačkih grupa, uključujući i mlade osobe i trenutne pušače;
  3. druge dostupne i relevantne podatke, uključujući analizu rizika/koristi od proizvoda, njegove očekivane efekte na prestanak upotrebe duhana, te očekivane efekte na započinjanje upotrebe duhana i predviđena shvaćanja potrošača.
 • Proizvođači i uvoznici novih duhanskih i ostalih proizvoda obavezni su o svim novim ili ažuriranim informacijama o studijama, istraživanju i drugim informacijama iz stava (2) ovog člana obavijestiti
 • Novi duhanski proizvodi i ostali proizvodi za pušenje stavljeni na tržište moraju u potpunosti ispunjavati uslove iz ovoga

 

POGLAVLJE V. – PAKOVANJE I OZNAČAVANJE DUHANSKIH PROIZVODA

Član 13.

(Podaci na pojedinačnim pakovanjima)
 • Svako pojedinačno pakovanje duhanskog proizvoda koje se nalazi u prometu i prodaje na tržištu Federacije mora sadržavati slijedeće podatke:
  1. naziv i adresu proizvođača i uvoznika;
  2. broj jedinica u pojedinačnim pakovanjima duhanskih proizvoda, te
  3. naziv i adresu onoga ko vrši pakovanje, u slučajevima kada proizvođači nisu izvršili sami
 • Označavanje duhana i duhanskih proizvoda vrše proizvođači, odnosno uvoznici duhanskih

Član 14.

(Zdravstvena upozorenja na pakovanjima duhanskih proizvoda)

 • Sva pakovanja duhanskih proizvoda, pojedinačno i vanjsko, moraju sadržavati zdravstvena upozorenja na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i
 • Zdravstvena upozorenja kojim se ukazuje na štetnost upotrebe duhanskih proizvoda iz stava (1) ovog člana uključuju:
  1. opšta upozorenja;
  2. kombinovana upozorenja; i
  3. informativne
 • Ministar donosi podzakonski akt o označavanju pakovanja duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, a što podrazumijeva sadržaj i izgled zdravstvenih upozorenja, tekst i dimenzije zdravstvenih upozorenja, upotrebu fotografija ili odgovarajućih ilustracija i način njihovog štampanja, termine za rotaciju navedenih oznaka na svim vrstama duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, bezdimnih duhanskih proizvoda i elektronskih cigareta, te druge podatke neophodne za sigurno označavanje.

 

Član 15. (Predstavljanje proizvoda)

 • Označavanje pojedinačnih pakovanja, vanjskih pakovanja, kao ni sam duhanski proizvod ne smiju sadržavati nikakav element ni obilježja koja:
  1. promovišu duhanski proizvod ili potiču na njegovu upotrebu stvaranjem pogrešnog dojma o njegovim svojstvima, učincima na zdravlje, opasnostima ili emisijama; oznake ne smiju sadržati nikakve podatke o sadržaju nikotina, katrana ni ugljičnog monoksida u duhanskom proizvodu;
  2. sugerišu da je određeni duhanski proizvod manje štetan od drugih ili da nastoji smanjiti učinak nekih štetnih sastojaka dima ili da djeluje vitalizirajuće, energetski, ozdravljujuće, pomlađujuće ili ima prirodna ili organska svojstva ili da ima druge zdravstvene ili životne koristi;
  3. upućuju na okus, miris, bilo kakve arome ili druge aditive ili njihovu odsutnost;
  4. nalikuje na hranu ili kozmetički proizvod;
  5. sugerišu da određeni duhanski proizvod ima poboljšanu biorazgradivost ili druge prednosti za okoliš.
 • Na vanjskim i pojedinačnim pakovanjima duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje zabranjeno je korištenje termina:
  1. “light”;
  2. “super light”;
  3. “ultra light”;
  4. “slim”;
  5. “full flavour”;
  6. “extra”;
  7. “ultra”

i sličnih termina.

 • Pojedinačna pakovanja   kao   ni   vanjska   pakovanja   ne   smiju sugerisati ekonomske prednosti uključivanjem štampanih kupona, ponuda za popuste,

upućivanja na besplatnu distribuciju, ponuda „dva za jedan“ ili drugih sličnih ponuda.

 • Zabranjeni elementi i obilježja iz (1) i (2) ovog člana podrazumijevaju tekstove, simbole, imena, zaštitne znakove, figurativne i druge oznake, ali nisu ograničeni na njih.

 

Član 16.

(Izgled i sadržaj pojedinačnih pakovanja)

 • Pojedinačna pakovanja cigareta moraju biti u obliku kvadra i sadržavati najmanje 20 cigareta. Oblik kvadra podrazumijeva oštre rubove. Zaobljeni i ukošeni rubovi kvadra prihvatljivi su pod uslovom da zdravstveno upozorenje obuhvata površinu istovjetnu onoj na pojedinačnom pakovanju bez takvih
 • Pojedinačna pakovanja duhana za samostalno motanje moraju biti u obliku kvadra ili u cilindričnom obliku ili u obliku vrećice i sadržavati najmanje 30 grama
 • Pojedinačno pakovanje cigareta može biti od kartona ili mekog materijala i ne smije imati otvor koji se može ponovno zatvoriti ili zapečatiti nakon što je jednom otvoren, osim preklopnog poklopca i kutije sa zglobnim poklopcem. Kod pakovanja s preklopnim poklopcem ili zglobnim poklopcem, poklopac može biti pričvršćen samo za zadnju stranu pojedinačnog pakovanja.

 

POGLAVLJE VI. – ELEKTRONSKE CIGARETE, BEZDIMNI PROIZVODI ZA PUŠENJE I BILJNI PROIZVODI ZA PUŠENJE

Član 17.

(Stavljanje u promet elektronskih cigareta)
 • Proizvođači i uvoznici elektronskih cigareta i posuda za ponovno punjenje, obavezni su, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, Ministarstvu dostaviti izvještaj o svim elektronskim cigaretama i posudama za ponovno punjenje na tržištu
 • Proizvođači i uvoznici elektronskih cigareta i posuda za ponovno punjenje podnose obavještenje Ministarstvu o svim takvim proizvodima, kao i o svim značajnijim izmjenama takvih proizvoda, koje namjeravaju staviti na tržište.
 • Obavještenje iz stava (2) ovog člana se podnosi u elektronskom i pisanom obliku šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište i sadrži:
  1. ime i podatke za kontakt proizvođača, odgovornog lica, odnosno uvoznika;
  2. popis svih sastojaka sadržanih u proizvodu i emisija koje nastaju korištenjem proizvoda, po robnoj marki i tipu, uključujući i njihove količine;
  3. toksikološke podatke o sastojcima i emisijama tog proizvoda, uključujući zagrijani proizvod, a koji se posebno odnose na njihove efekte na zdravlje potrošača kad se udišu i na sve efekte stvaranja zavisnosti;
  4. opis sastavnih dijelova proizvoda uključujući, gdje je to primjenjivo, mehanizme za otvaranje i punjenje elektronske cigarete ili posudu za punjenje;
  5. informacije o dozi i unosu nikotina prilikom upotrebe u uobičajenim ili razumno predvidivim uslovima;
 1. izjavu da proizvođač, odnosno uvoznik snose punu odgovornost za količinu i sigurnost proizvoda kod stavljanja na tržište i korištenja u uobičajenim okolnostima ili relativno predvidivim
 • Uslovi za stavljanje elektronskih cigareta i posuda za ponovno punjenje na tržište su:
  1. tekućina koja sadrži nikotin stavlja se na tržište isključivo u za to namijenjenim posudama za ponovno punjenje koji nemaju zapreminu veću od 10 ml, u potrošnim elektronskim cigaretama ili u ulošcima za jednokratnu upotrebu, i da ulošci ili tankovi ne premašuju zapreminu od 2 ml;
  2. tekućina koja sadrži nikotin ne smije sadržavati više od 20 mg/ml nikotina;
  3. tekućina koja sadrži nikotin ne smije sadržavati aditive navedene u članu
  4. stav (1) ovog zakona;
  5. za proizvodnju tekućine koja sadrži nikotin smiju se koristiti samo sastojci visoke čistoće. Tvari koje nisu navedene među sastojcima iz stava (3) tačka b) ovog člana prisutne su u tekućini koja sadrži nikotin samo u tragovima ako te tragove prilikom proizvodnje tehnički nije moguće izbjeći;
  6. osim nikotina, jedini sastojci koji se koriste u tekućini koja sadrži nikotin ne predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje u zagrijanom ili nezagrijanom obliku;
  7. elektronske cigarete moraju oslobađati doze nikotina u ujednačenim nivoima;
  8. elektronske cigarete i posude za ponovno punjenje takvi su da djeca njima ne mogu rukovati i da na njima nisu moguće neovlaštene izmjene, zaštićeni su od lomljenja i curenja te imaju mehanizam koji osigurava ponovno punjenje bez
 • Ispunjenje uslova iz stava (4) ovog člana kontroliše akreditovana laboratorija u Bosni i Hercegovini ili
 • Troškove obavezne laboratorijske kontrole za elektronske cigarete koje se stavljaju na tržište snosi proizvođač, odnosno uvoznik proizvoda.

 

Član 18.

(Označavanje pakovanja elektronskih cigareta i posuda za ponovno punjenje)

 • Svako pojedinačno pakovanje elektronskih cigareta i posuda za ponovno punjenje mora sadržavati letak sa sljedećim podacima:
  1. uputstvo za korištenje i pohranjivanje proizvoda, uključujući i obavijest da se upotreba proizvoda ne preporučuje mladim osobama i nepušačima;
  2. kontraindikacije;
  3. upozorenje za posebne rizične grupe;
  4. moguće štetne efekte;
  5. podatke o stvaranju zavisnosti i toksičnosti, kao i
  6. podatke za kontakt proizvođača ili uvoznika i pravnog ili fizičkog lica za
 • Pojedinačno pakovanje i vanjsko pakovanje elektronskih cigareta i posuda za ponovno punjenje:
  1. uključuje spisak svih sastojaka sadržanih u proizvodu u padajućem redoslijedu po masi, te podatak o sadržaju nikotina u proizvodu i oslobađanje po dozi, serijski broj i preporuku da se proizvod drži izvan dohvata djece;
 1. ne dovodeći u pitanje tačku a) ovog stava, ne uključuje elemente niti obilježja iz člana 15. ovog zakona, uz izuzetak tač. a) i c) člana 15. ovog zakona u vezi sa podatkom o sadržaju nikotina i o aromama i
 2. nose jedno od sljedećih zdravstvenih upozorenja: „Ovaj proizvod sadrži nikotin koji izaziva snažnu Ne preporučuje se za upotrebu nepušačima.” ili „Ovaj proizvod sadrži nikotin koji izaziva snažnu zavisnost.”
 • Zdravstvena upozorenja iz tačke c) stava (2) ovog člana trebaju se nalaziti na dvjema najvećim površinama pojedinačnog pakovanja i svih vanjskih pakovanja i pokrivati 35% površine pojedinačnog pakovanja i svih vanjskih
 • Ministarstvo može od proizvođača, odnosno uvoznika, zatražiti i dodatne informacije o sigurnosti i aspektima kvalitete ili o bilo kakvim štetnim efektima elektronskih cigareta i posuda za punjenje tih

 

Član 19.

(Označavanje bezdimnih duhanskih proizvoda)

 • Svako pojedinačno pakovanje i sva vanjska pakovanja bezdimnih duhanskih proizvoda moraju sadržavati sljedeće zdravstveno upozorenje: „Ovaj duhanski proizvod šteti Vašem zdravlju i stvara “.
 • Zdravstveno upozorenje iz stava (1) ovog člana:
  1. treba da se nalazi na dvjema najvećim površinama pojedinačnog pakovanja i svih vanjskih pakovanja, i
  2. pokriva 35% površine pojedinačnog pakovanja i svih vanjskih pakovanja.

 

Član 20.

(Označavanje biljnih proizvoda za pušenje)

 • Svako pojedinačno pakovanje i sva vanjska pakovanja biljnih proizvoda za pušenje moraju sadržavati sljedeće zdravstveno upozorenje: „Pušenje ovog proizvoda škodi Vašem “.
 • Zdravstveno upozorenje iz stava (1) ovog člana:
  1. treba da se nalazi na prednjoj i zadnjoj površini pojedinačnog pakovanja i svih vanjskih pakovanja, i
  2. pokriva 35% pripadajuće površine pojedinačnog pakovanja i svih vanjskih

 

POGLAVLJE VII. – ZABRANA REKLAMIRANJA, PROMOCIJE I SPONZORISANJA DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE

Član 21. (Zabrana reklamiranja)

Zabranjeno je:

 1. direktno ili indirektno reklamirati, sponzorisati i na bilo koji način promovisati duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, uključujući elektronske cigarete;
 1. sponzorisati događaje i aktivnosti grupa ili pojedinaca s ciljem ili mogućim efektom direktne ili indirektne promocije duhanskog proizvoda, upotrebe duhana i ostalih proizvoda za pušenje;
 2. pružanje finansijske ili druge pomoći od duhanske industrije događajima, aktivnostima, pojedincima ili grupama (kao što su sportski ili umjetnički događaji, individualni sportisti ili timovi, individualni umjetnici ili umjetničke grupe, organizacije za socijalnu zaštitu, vladine i nevladine organizacije i institucije, političari, političke stranke);
 3. isticati logotipe duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, bilo da se radi o audio, vizuelnim ili audio-vizuelnim materijalima, što uključuje, ali se ne ograničava na zabranu reklamiranja i promovisanja:
  1. u printanim medijima (novine, katalozi, časopisi, letci, brošure, pisma, reklamni panoi, svjetleće reklame, stalci za prodaju, plakati, znakovi);
  2. u zemaljskim i satelitskim audio-vizuelnim medijima/elektronskim medijima;
  3. u predstavama, filmovima, DVD, CD, računarskim igrama, video-igrama, mobilnim aplikacijama, te na drugim digitalnim komunikacijskim platformama (uključujući internet i mobitel);
  4. na robama i materijalima, uključujući čaše, pepeljare, suncobrane, stolice, upaljače, dijelove odjeće i slično;
  5. na fasadama stambenih objekata;
  6. na vozilima, osim vozila u vlasništvu proizvođača;
 4. pružanje finansijske ili druge pomoći od duhanske industrije ugostiteljskim objektima u zamjenu za izgradnju ili adaptaciju prostora za promociju duhanskih i drugih proizvoda za pušenje, uključujući opremanje ugostiteljskih objekata tendama, suncobranima i sličnim promotivnim materijalom;
 5. prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje u setu s drugom robom i uslugama;
 6. besplatno distribuirati duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje tokom istraživanja tržišta i degustacije;
 7. vršiti razmjenu duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje za drugi duhanski proizvod ili drugu robu, radove i usluge;
 8. s ciljem pribavljanja robe, radova i usluga upotrebljavati duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje;
 9. nuditi ili davati bonus, premiju, poklon, novac ili nuditi povrat novca za kupovinu ili upotrebu duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, te davati popust na cijenu duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda na bilo koji način, uključujući izdavanje kupona i bonova;
 10. omogućavati učešće u nagradnoj igri, lutriji, takmičenju ili događaju, koji su direktno ili indirektno vezani za duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, koja se uslovljavaju kupovinom ili upotrebom duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje;
 11. reklamirati proizvode koji svojim oblikom, nazivom ili namjenom neposredno podstiču potrošnju proizvoda za pušenje, a koji se ne smatraju duhanskim i ostalim proizvodima za pušenje;
 12. distribuirati duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje bez naknade, uključujući poklone od subjekata koji ih proizvode, uvoze ili njima trguju, kao i od drugih subjekata duhanske industrije;
 1. upotrebljavati duhanske i ostale proizvode za pušenje prilikom javnih nastupa i prikazivati lica koja puše na televiziji, s izuzetkom filmskog programa i umjetničkih djela i
 2. reklamirati duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje putem

Član 22.

(Obavještenja koja ne predstavljaju reklamiranje)

Izuzetno od odredbi člana 21. ovog zakona reklamiranje ne obuhvata:

 1. obavještenja za dobijene nagrade i druga javna priznanja za kvalitet proizvoda, koji su postignuti tokom proizvodnje duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, ali bez navođenja naziva proizvoda od proizvođača i uvoznika tih proizvoda putem medija;
 2. obavještenja tokom održavanja specijalizovanih sajmova i izložbi u prostoru sajma ili izložbe, u vrijeme prezentacije novih proizvoda, koji se organizuju u zatvorenim prostorima;
 3. obavještenja o kvaliteti i druge karakteristike duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje objavljena u stručnim knjigama, časopisima i drugim stručnim izdanjima koja su posebno namijenjena za proizvođače i uvoznike ovih proizvoda;
 4. isticanje riječi i izvedenica od riječi „duhan, duhanski proizvod i ostali proizvod za pušenje“ u nazivu proizvođača i distributera duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje.

 

POGLAVLJE VIII. – ZABRANA PRODAJE DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE

Član 23.

(Mjesta prodaje duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje)
 • Duhanski proizvodi i ostali proizvodi za pušenje mogu biti postavljeni ili biti vidljivi u trgovinskim objektima, ali ne smiju biti izloženi u komercijalnu svrhu niti na jednom drugom mjestu niti se smiju prodavati na način da kupci mogu slobodno uzeti
 • Duhanski proizvodi i ostali proizvodi za pušenje mogu se prodavati samo u zatvorenim
 • Zabranjena je prodaja duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje koji nisu u originalnom pakovanju proizvođača ili uvoznika.
 • Zabranjeno je:
  1. prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje putem automata za prodaju cigareta, sa polica supermarketa, samoposluga i sličnih prodavnica u kojim kupci mogu slobodno uzeti robu;
  2. prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje putem interneta;
  3. prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje u objektima i dvorištima zdravstvenih objekata i dvorišta za sportske i kulturne aktivnosti;
  4. prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje u objektima koji su od ulaznih vrata predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te visokoškolskih ustanova udaljeni u radijusu manjem od 100 m;
  5. prodavati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje na pijacama i drugim improvizovanim nelegalnim mjestima prodaje.
 • Zabranjeno je instalirati, postavljati ili koristiti automate za prodaju duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje na javnim

 

Član 24.

(Zabrana prodaje duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje)

 • Zabranjeno je prodavati ili poklanjati u komercijalne svrhe cigarete pojedinačno ili u pakovanjima sa manje od 20 komada ili u
 • Zabranjeno je prodavati duhan ili duhanske proizvode u kombinaciji/setu s drugim
 • Duhan, duhanski proizvodi i ostali proizvodi za pušenje se ne smiju razmijenjivati ili poklanjati u aranžmanu u kojem su kombinovani ili nisu vizuelno odvojeni od ostalih
 • Zabranjena je prodaja proizvoda koji nisu duhanski, ali imaju naziv bilo koje vrste duhana ili znak raspoznavanja, amblem, ili sličan znak koji asocira na duhanski
 • Zabranjena je prodaja duhana za oralnu upotrebu i njegovo stavljanje na tržište.
 • Na duhanske proizvode sa svojstvenom aromom zabrane propisane članom 6. ovog zakona primjenjivat će se od roka koji će predložiti Federalna komisija za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, a prema propisima Evropske Prijedlog se dostavlja Vladi Federacije radi prihvatanja, a Parlamentu Federacije radi davanja saglasnosti.

 

POGLAVLJE IX. – SPRJEČAVANJE PRISTUPA MALOLJETNIM LICIMA DUHANSKIM PROIZVODIMA I OSTALIM PROIZVODIMA ZA PUŠENJE

Član 25.

(Sprječavanje pristupa maloljetnim licima duhanskim proizvodima i ostalim proizvodima za pušenje)
 • Zabranjeno je prodavati i poklanjati duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje licima mlađim od 18
 • Na svim mjestima na kojima se prodaju duhan i duhanski proizvodi mora biti vidno istaknuta oznaka o zabrani prodaje duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje licima mlađim od 18 godina, koja se sastoji od grafičkog znaka zabrane prodaje i teksta: „Zabranjena prodaja duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje licima mlađim od 18 “
 • Prodavac može zatražiti da lice, za koje smatra da je mlađe od 18 godina, odgovarajućom ispravom dokaže Ako lice odbije dokazati punoljetstvo odgovarajućom ispravom, prodavac je obavezan uskratiti prodaju traženog duhanskog ili drugog proizvoda za pušenje.
 • Licima mlađim od 18 godina zabranjeno je da prodaju ili poklanjaju duhan, duhanske proizvode, kao i ostale proizvode za pušenje koji ih mogu podstaknuti na pušenje.
 • Zabranjena je prodaja slatkiša, igračaka i drugih proizvoda namijenjenih djeci, a koji imaju oblik bilo koje vrste duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ili slikovno (crtežom) upućuju na pušenje.
 • U cilju sprječavanja pristupa maloljetnih lica duhanskim i ostalim proizvodima za pušenje Ministarstvo može poduzimati i dodatne regulatorne
 • Ministar donosi podzakonski akt o obliku i sadržaju oznaka o zabrani prodaje i zabrani pušenja.

 

POGLAVLJE X. – EDUKACIJA, INFORMISANJE I JAČANJE JAVNE SVIJESTI

Član 26.

(Aktivnosti u vaspitno-obrazovnim ustanovama)
 • Nadležna kantonalna ministarstva obrazovanja, u saradnji sa kantonalnim zavodima za javno zdravstvo u Federaciji (u daljem tekstu: kantonalni zavodi za javno zdravstvo), obavezna su u nastavne programe za osnovnu i srednju školu uključiti temu o štetnosti pušenja za
 • Sve vaspitno-obrazovne ustanove obavezne su na vidno mjesto istaknuti postere i druge promotivne materijale i vizuelne grafikone sa tekstom i slikom koji ukazuju na zabranu upotrebe duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje licima mlađim od 18 godina i upozorenje o štetnosti tih proizvoda za

 

Član 27.

(Jačanje javne svijesti i informisanje)

 • Federalni zavod za javno zdravstvo i kantonalni zavodi za javno zdravstvo su obavezni preduzeti potrebne aktivnosti s ciljem kreiranja i provođenja programa koji na stručan način educiraju javnost o štetnosti pušenja i istovremeno ohrabruju na prekid konzumiranja duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.
 • Javne radio-televizijske stanice, u dogovoru sa nadležnim tijelima iz stava (1) ovog člana, emitiraju utvrđeni sadržaj

 

POGLAVLJE     XI.     –     PROGRAM     ZA     KONTROLU    UPOTREBE    DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE

Član 28.

(Program za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje)
 • Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) donosi odluku kojom se usvaja multisektorski Program za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje (u daljem tekstu: Program), u cilju jačanja društvene brige za zdravlje stanovništva u Federaciji, očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, otkrivanja i suzbijanja faktora rizika za nastanak oboljenja, te sticanja znanja i navika o zdravom načinu života.
 • Program iz stava (1) ovog člana predlaže Federalna komisija za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, putem
 • Nosioci implementacije Programa su nadležna ministarstva Vlade Federacije i druge institucije, zavodi, ustanove i
 • Sredstva za provođenje Programa osiguravaju se iz budžeta Vlade Federacije, odnosno budžeta nadležnih ministarstva, kao i drugih izvora shodno nosiocima aktivnosti definisanim u Programu, a u skladu sa programskim potrebama i zavisno od finansijskih mogućnosti nosioca

 

POGLAVLJE XII. – FEDERALNA KOMISIJA ZA KONTROLU UPOTREBE DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE

Član 29.

(Federalna komisija za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje)
 • Vlada Federacije rješenjem imenuje Federalnu komisiju za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje (u daljnjem tekstu: Federalna komisija).
 • Federalna komisija iz stava (1) ovog člana ima 11 članova, i sastoji se od predstavnika:
  1. Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta,
  2. Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
  3. Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
  4. Federalnog ministarstva trgovine,
  5. Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,
  6. Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova,
  7. Federalnog ministarstva finansija,
  8. Federalne uprave za inspekcijske poslove,
  9. Federalnog ministarstva zdravstva,
  10. predstavnika sektora civilnog društva, i to iz nevladinih organizacija koje se bave oblašću prevencije zaštite od pušenja i upotrebe duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje i
  11. federalni koordinator za kontrolu duhana.
 • Prilikom imenovanja Federalne komisije vodi se računa o ravnopravnoj zastupljenosti oba
 • Postupak izbora i imenovanja novih članova Federalne komisije, zbog zamjene ili ostavke dotadašnjih članova, istovjetan je postupku i načinu izbora i imenovanja članova koji se
 • Stalni član Federalne komisije za kontrolu duhana je, po funkciji koju obavlja, federalni koordinator za kontrolu duhana, koji se bira na osnovu propisa o zdravstvenoj zaštiti, te ne podliježe procesu imenovanja propisanom za ostale članove Federalne
 • Federalna komisija može u svoj rad uključivati, po potrebi, predstavnike institucija, kao i nevladinih organizacija, te stručna lica iz akademske i istraživačke zajednice iz oblasti koje su od značaja za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje.
 • Mandat članova Federalne komisije traje četiri
 • Federalna komisija donosi Poslovnik o radu i za svoj rad odgovara Vladi
 • Federalna komisija podnosi Vladi Federacije svoj izvještaj o radu jednom godišnje, i to najkasnije do marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 30.

(Nadležnosti Federalne komisije)

Federalna komisija nadležna je da:

 1. prati pojavnost pušenja, proučava i zajedno sa drugim nadležnim tijelima predlaže mjere i aktivnosti za smanjenje upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, uključujući i programe odvikavanja od pušenja;
 2. predlaže i organizuje izdavanje publikacija radi promocije zdravog načina života;
 3. predlaže programe odvikavanja od pušenja;
 4. predlaže i prati provedbu Programa;
 5. prati globalne, regionalne i lokalne trendove vezano za smjernice i politike prevencije i odvikavanja od pušenja;
 6. sarađuje s međunarodnim tijelima koja prate problematiku kontrole duhana;
 7. učestvuje u pripremi izvještaja o učestalosti navika pušenja i rezultatima trajnih preventivnih akcija;
 8. sarađuje s vladinim i nevladinim organizacijama i udruženjima i
 9. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i drugim povezanim propisima koji se odnose na osnovne zadatke Federalne

 

POGLAVLJE XIII. – REGULISANJE ODNOSA IZMEĐU VLADE FEDERACIJE, OSTALIH ORGANA I INSTITUCIJA DRŽAVNE UPRAVE I INDUSTRIJE DUHANA

Član 31.

(Odnosi Vlade Federacije, ostalih organa i institucija državne uprave i industrije duhana)
 • Odnosi između Vlade Federacije i ostalih organa i institucija državne uprave i industrije duhana ograničeni su samo na one odnose potrebne za efektivno regulisanje industrije duhana i njenih proizvoda.
 • Prilikom uspostave odnosa sa industrijom duhana Vlada Federacije je dužna osigurati potpunu transparentnost i informisati javnost o prirodi i razlozima tih
 • Fabrike za proizvodnju duhana i duhanskih proizvoda, kao i firme za uvoz koje su u vlasništvu Vlade Federacije moraju poslovati pod uslovima i ograničenjima kako je propisano ovim
 • Vladi Federacije, organima i institucijama državne uprave, te javnim institucijama i političkim strankama nije dozvoljeno:
  1. da prime dobrovoljni doprinos bilo koje vrste od predstavnika duhanske industrije, osim ako on ne proizilazi iz zakonske obaveze;
  2. da učestvuju u podršci, prilagođavanju ili prihvatanju sporazuma, memoranduma o razumijevanju, angažmana sa predstavnicima industrije duhana koji bi bili u suprotnosti legalno primjenjujućim mjerama kontrole duhana;
  3. da putem direktnog ili indirektnog angažmana uključe ili budu uključeni u inicijative, kampanje ili programe koje finansira duhanska industrija, uključujući i programe u vezi s kontrolom duhana ili promocijom javnog zdravlja;
 1. da pruže podršku ili privilegiju licu ili kompaniji koja se bavi bilo kojom fazom uvoza ili prodaje duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje.
 • Nosiocu javnog položaja i kandidatu za vršenje javne funkcije nije dozvoljeno i smatra se da je u sukobu interesa ako:
  1. prima doprinose, poklone ili privilegije od predstavnika duhanske industrije ili je
  2. na drugi način uključen u rad takvih društava.

 

POGLAVLJE XIV. – NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA

Član 32.

(Organi nadzora nad provedbom zakona)
 • Nadzor nad primjenom ovog zakona obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih federalnih inspektora i kantonalni organi za inspekcijske poslove, putem nadležnih kantonalnih inspektora, i to:
  1. kantonalni sanitarni inspektori nad primjenom člana stav (1) ovog zakona i člana 6. st. (4) do (6) ovog zakona;
  2. federalni i kantonalni inspektor rada nad primjenom člana 5. stav (1) ovog zakona kod subjekata nadzora, kako je to razgraničenje nadležnosti utvrđeno propisima o radu, a koja se odnosi na mjesta rada;
  3. federalni i kantonalni zdravstveni inspektori nad primjenom člana st. (4) i (5) ovog zakona;
  4. federalni i kantonalni tržišni inspektori nad primjenom člana ovog zakona, člana 9. st. (1), (5) do (8) ovog zakona i nad primjenom čl. 13. do
  5. ovog zakona;
  6. kantonalni prosvjetni inspektori nad primjenom člana 26. ovog
 • Nadležna ministarstva unutrašnjih poslova obavljaju nadzor nad primjenom člana 5. stav (2) ovog
 • Organi iz st. (1) i (2) ovog člana međusobno sarađuju, dostavljaju obavještenja o preduzetim mjerama, pružaju neposrednu pomoć jedni drugima i preduzimaju zajedničke mjere i aktivnosti neophodne za provođenje nadzora nad provedbom

Član 33. (Ovlasti inspektora)

 • U vršenju inspekcijskog nadzora iz člana ovog zakona, u okviru svog djelokruga, svaki inspektor je ovlašten kako slijedi:
  1. kantonalni sanitarni inspektor:
   • da zabrani upotrebu duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u zatvorenim javnim prostorima, u skladu s odredbama ovog zakona;
   • da zabrani određivanje posebne prostorije za pušenje suprotno ovom zakonu i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.
  2. federalni i kantonalni inspektor rada:
   • da naloži zabranu pušenja na mjestima rada, u skladu sa odredbama ovog zakona;
   • da naloži postavljanje oznaka o zabrani pušenja u javnim zatvorenim prostorima – mjestima
 1. federalni i kantonalni zdravstveni inspektor:
  • da zabrani upotrebu duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u zdravstvenim ustanovama, u skladu s odredbama ovog zakona;
  • da zabrani određivanje posebne prostorije za pušenje suprotno ovom zakonu i propisima donesenim na osnovu ovog zakona;
  • da naredi određivanje posebne prostorije za pušenje u zdravstvenim ustanovama, u kojima je to dozvoljeno shodno odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona.
 2. federalni i kantonalni tržišni inspektor:
  • da zabrani uvoz duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona;
  • da zabrani promet i naredi uništavanje duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, čiji sastav, pakovanje i oznake ne odgovaraju zahtjevima propisanim ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona;
  • da zabrani reklamiranje, promociju, sponzorisanje i poklanjanje u komercijalne svrhe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i prikazivanje na televiziji lica koja upotrebljavaju duhanske proizvode;
  • da zabrani prodaju duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje putem interneta, u objektima i dvorištima zdravstvenih i vaspitno- obrazovnih ustanova, objektima i dvorištima za sportske aktivnosti, rekreaciju i kulturu, na uličnim i pijačnim tezgama;
  • da zabrani postavljanje automata za prodaju duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
  • da zabrani prodaju duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje koji nisu u originalnom i zatvorenom pakovanju;
  • da zabrani prodaju i poklanjanje duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u setu s drugim proizvodima;
  • da zabrani proizvodnju i promet duhana za oralnu upotrebu, te naloži njegovo uništavanje;
  • da zabrani angažovanje lica mlađih od 18 godina za prodaju duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
  • da zabrani prodaju i poklanjanje duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje licima mlađim od 18 godina;
  • da na prodajnim mjestima, naloži postavljanje upozorenja o zabrani prodaje duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje licima mlađim od 18 godina;
  • da zabrani prodaju i naredi uništavanje slatkiša, igračaka i drugih proizvoda namijenjenih djeci, koji svojim oblikom podsjećaju na duhanske i ostale proizvode za pušenje;
  • da zabrani proizvodnju i promet i naloži uništavanje drugih proizvoda koji nose naziv ili logo proizvođača, odnosno naziv, logo ili drugu oznaku i oblik koji podsjeća na duhan, duhanske i ostale proizvode za pušenje;
  • da naloži laboratorijsko ispitivanje duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u akreditovanoj laboratoriji u skladu sa ISO standardima;
  • da naloži proizvođaču i uvozniku obavezno godišnje laboratorijsko ispitivanje u cilju provjere emisije katrana, nikotina i ugljen-monoksida u cigaretama;
 • da naloži proizvođaču i uvozniku cigareta dostavljanje spiska svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu cigareta, sa toksikološkim podacima o sastojcima i obavještenja o svakoj promjeni sastava;
 • da naloži proizvođaču i uvozniku duhanskih proizvoda dostavljanje izvještaja Ministarstvu o duhanskim, novim i ostalim proizvodima za pušenje u skladu sa članom 18. ovog zakona i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog
 1. kantonalni prosvjetni inspektor:
  • da naredi vaspitno-obrazovnim ustanovama da se na vidna mjesta postave posteri i drugi promotivni materijali i vizuelni grafikoni s tekstom i slikom koji ukazuju na zabranu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje licima mlađim od 18 godina i upozorenje o štetnosti tih proizvoda za
 • Inspektori iz stava (1) ovog člana mogu da zabrane ili nalože poduzimanje i drugih mjera u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona, kao i propisu o inspekcijama u
 • Oduzimanje i uništavanje duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, na osnovu ovlasti inspektora utvrđenih u ovom članu, provodi se u skladu sa propisima o postupku raspolaganja, čuvanja, prodaje ili uništenja privremeno oduzete robe u inspekcijskom

 

Član 34.

(Primjena relevantnih propisa)

Na rad nadležnih inspekcija Federalne i kantonalne uprave za inspekcijske poslove u pogledu vođenja inspekcijskog nadzora, shodno se primjenjuju odredbe propisa o inspekcijama u Federaciji i propisa o upravnom postupku.

 

POGLAVLJE XV. – KAZNENE ODREDBE

Član 35.

(Novčane kazne za prekršaj iz čl. 5., 6. i 7. ovog zakona)
 • Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje ne zabrani upotrebu duhanskih proizvoda u skladu s članom stav
  • ovog
  • Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1.000 KM za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom
  • Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.500 KM kaznit će se vlasnik i korisnik prostora, odnosno mjesta u kojem je pušenje zabranjeno, kao i osoba zadužena za poslovanje ugostiteljskog objekta, koji propusti izvršiti radnje propisane članom st. (4) i (5), kao i stavom (6) istog člana ovog zakona.
  • Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje, suprotno članu 7. st. (3) i (4) ovog zakona, ne odredi posebnu prostoriju za pušenje.
  • Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1.000 KM za prekršaj iz stava (4) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom

Član 36.

(Novčane kazne za prekršaj iz čl. 8. i 9., kao i čl. od 13. do 21. ovog zakona)

 • Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj privredno društvo i drugo pravno lice koje se bavi proizvodnjom, uvozom i prometom duhanskih proizvoda ako ne istakne podatke, odnosno prodaje duhanske proizvode suprotno čl. i 9. ovog zakona, kao i čl. od 13. do 20. ovog zakona i krši odredbe člana 21. ovog zakona.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom
 • Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se fizičko lice registrovano kod nadležnog organa za obavljanje samostalne djelatnosti.

 

Član 37.

(Novčane kazne za prekršaj iz člana 23. ovog zakona)

 • Novčanom kaznom od 500 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje prodaje duhanske proizvode suprotno odredbama člana 23. ovog zakona.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 250 KM do 1.000 KM za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom
 • Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se fizičko lice registrovano kod nadležnog organa za obavljanje samostalne djelatnosti.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.000 KM kaznit će se fizičko lice za prekršaj iz stava (1) ovog člana.

 

Član 38.

(Kazne za prekršaj iz čl. 24., 25. i 26. ovog zakona)

 • Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama čl. 24. i 25., kao i člana 26. stav (2) ovog
 • Novčanom kaznom u iznosu od 250 KM do 1.000 KM za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom
 • Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.000 KM za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se fizičko lice registrovano kod nadležnog organa za obavljanje samostalne djelatnosti.

 

Član 39. (Ostale kazne)

 • Novčanom kaznom od 100 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje:
  1. upotrebljava duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje, u zatvorenim javnim prostorima, mjestima rada i u javnom prevozu, suprotno članu 5. ovog zakona;
 1. besplatno nudi duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje na javnom zatvorenom mjestu u svrhu reklamiranja i promocije;
 2. upotrebljava duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje, u privatnim sredstvima prevoza u kojem se nalazi maloljetno lice ili više
 • Novčanu kaznu iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana, u formi prekršajnog naloga, izriče nadležni inspektor, a novčanu kaznu iz stava (1) tačka c) ovog člana izriče policijski službenik koji obavlja

 

Član 40. (Prekršajni nalog)

U slučaju da nadležni inspektor utvrdi da se duhan i ostali proizvodi za pušenje prodaju i poklanjaju suprotno odredbama čl. 23. do 25. ovog zakona, izdaje prekršajni nalog kojim će, osim novčane kazne u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o prekršajima, izreći i zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta i zaštitnu mjeru zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti.

 

POGLAVLJE XVI. – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.

(Početak primjene propisa)
 • Obaveze za fizička lica nastupaju sa danom početka primjene ovog
 • Ustanove, preduzeća i druga pravna lica dužni su svoja akta uskladiti s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od početka primjene ovog
 • Industrija duhana obavezna je svoj rad i poslovanje uskladiti s odredbama ovoga zakona u roku od 18 mjeseci od početka primjene ovog zakona, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog Izuzetno od rokova navedenih u ovoj točki, Poglavlje V.

– Pakovanje i označavanje duhanskih proizvoda, član 18. (Označavanje pakovanja elektronskih cigareta i posuda za ponovno punjenje), član 19. (Označavanje bezdimnih duhanskih proizvoda) te člana 20. (Označavanje biljnih proizvoda za pušenje) počet će se primjenjivati na dan početka primjene sadržajno istovrsnog propisa na teritoriji entiteta Republika Srpska i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ukoliko početak primjene takvog propisa na teritoriji entiteta Republika Srpska i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine bude kasniji u odnosu na rokove propisane ovim stavom.

 • Pravna lica, u čijim objektima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su im dati na korištenje, dužni su uskladiti svoj rad s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa koji se donosi na osnovu člana 7. ovog
 • Kazne za lica iz st. (1) do (4) ovog člana propisane ovim zakonom počet će se naplaćivati nakon isteka 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog

Član 42.

(Donošenje podzakonskih akata)

 • U roku od 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona ministar će donijeti provedbene propise na osnovu ovog zakona kojima se reguliše sljedeće:
  1. uslovi za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja, iz člana ovog zakona,
  2. označavanje pakovanja duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, iz člana
  3. ovog zakona.
 • Do donošenja podzakonskog akta iz tačke b) stava (1) ovog člana primjenjivat će se Pravilnik o označavanju pakovanja duhanskih prerađevina (“Službene novine Federacije BiH”, broj 57/11).

 

Član 43. (Imenovanje Federalne komisije)

Vlada Federacije imenuje Federalnu komisiju u roku od šest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona.

 

Član 44. (Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/98, 35/98, 11/99 i 50/11).

 

Član 45. (Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, a počinje se primjenjivati godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI PREDSTAVNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Mirsad Zaimović

PREDSJEDAVAJUĆI DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Tomislav Martinović

www.advokatomerovic.com

Loading

administrator
No Image Found