Popis zemalja za koje nije potrebna nadovjera isprava – Apostille

Nadovjera - apostille pečat

SPISAK ZEMALJA ZA ČIJE ISPRAVE U BIH NIJE POTREBAN
APOSTILLE

(neposredno se priznaju u Bosni i Hercegovini)

 

 

Podaci iz ovog teksta su direktno preuzeti sa stranice Minsitarstva pravde Bosne i Hercegovine, a koji stranicu možete posjetiti putem ovog linka.

 

Oslobađanje od legalizacije prema:
– BILATERALNIM UGOVORIMA KOJE JE ZAKLJUČILA BIH (sa zemljama
navedenim pod tač. 1-4.)
– BILATERALNIM UGOVORIMA KOJE JE ZAKLJUČILA SFRJ, a koje je
NOTIFIKACIJOM O SUKCESIJI PREUZELA BIH (od tačke 5. nadalje)

 

 

 

1. HRVATSKA

2. SRBIJA

3. CRNA GORA

4. TURSKA

5. AUSTRIJA – Ugovor između FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom pravnom saobraćaju
od 16.12.1954.godine (objavljen u «Službenom listu FNRJ» – Dodatak broj 8/55, a stupio
je na snagu 13.12.1955.godine);

6. BELGIJA – Konvencija između SFRJ i Kraljevine Belgije o izdavanju izvoda iz
matičnih knjiga i oslobađanju od legalizacije od 24.09.1971.godine (Konvencija je
objavljena u «Službenom listu SFRJ», broj 55/72, a stupila je na snagu 01.12.1972.godine);
Sporazum između SFRJ i Kraljevine Belgije o pravnoj pomoći u građanskim i tragovačkimstvarima od 24.09.1971.godine (Sporazum je objavljen u «Službenom listu SFRJ» –
Dodatak – broj 7/74, a stupio je na snagu 01.06.1972.godine);

7. BUGARSKA – Ugovor između FNRJ i Narodne Republike Bugarske o uzajamnoj
pravnoj pomoćI od 23.03.1956.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu FNRJ»
– Dodatak, broj 1/57, a stupio je na snagu 17.01.1957.godine

8. ČEŠKA – Ugovor između SFRJ i Čehoslovačke Socijalističke Republike o regulisanju
pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20.01.1964.godine
(Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ», – Dodatak, broj 13/64, a stupio je na
snagu 02.08.1964.godine). Napominjemo da su raspadom Čehoslovačke Socijalističke
Republike nastale dvije nove države, Republika Češka i Republika Slovačka, te se ovaj
Ugovor sada odnosi i na ove dvije države

9. SLOVAČKA – vidi prethodnu tačku.

10. FRANCUSKA: „Isprave izdate od suda ili drugog nadležnog organa jedne od strana
ugovornica i službene izjave, kao što su navodi o upisu akta u javne knjige, ovjera
tačnosti datuma, ovjera potpisa koji se stavljaju na privatne isprave, kao i ovjere prijepisa,
oslobođeni su legalizacije ili potvrde vjerodostojnosti (apostile) kad ih treba upotrijebiti na
teritoriji druge strane ugovornice. (Konvencija između SFRJ i Francuske Republike o
izdavanju isprava o ličnom stanju i oslobođenju od legalizacije od 29.10.1969. godine –
dio koji se odnosi na pravnu pomoć (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ»
– Dodatak broj 3/71, a stupila je na snagu 01.11.1970.godine)

11. GRČKA – Konvencija između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnim pravnim odnosima
od 18.06.1959.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu FNRJ»
– Dodatak broj 7/60, a stupila je na snagu 31.03.1960.godine);

12. ITALIJA – Konvencija između FNRJ i Italijanske Republike o uzajamnoj pravnoj
pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 03.12.1960.godine (Konvencija je objavljena
u «Službenom listu FNRJ» – Dodatak broj 5/63, a stupila je na snagu 20.01.1967.godine);
13. KIPAR – Ugovor između SFRJ i Republike Kipar o pravnoj pomoći u građanskim i
krivičnim stvarima od 19.09.1984.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ«
Međunarodni ugovori, broj 2/86, a stupio je na snagu 15.02.1980.godine);

14. MAĐARSKA – Ugovor između SFRJ i Narodne Republike Mađarske od
07.03.1968.godine o uzajamnom pravnom saobraćaju (Ugovor je objavljen u«Službenom listu FNRJ» – Dodatak, broj 3/68, a stupio je na snagu
18.01.1969.godine);

15. POLJSKA – Ugovor između FNR Jugoslavije i Narodne Republike Poljske o pravnom
saobraćaju u građanskim i krivičnim stvarima od 06. februara 1960. godine (ugovor je
objavljen u „Službenom listu SFRJ“ – dodatak 3/56).

16. RUMUNIJA – Ugovor između FNRJ i Rumunske Narodne Republike o pravnoj pomoći
od 18.10.1960.godine (ugovor je objavljen u «Službenom listu FNRJ» – Dodatak, broj 8/61,
a stupio je na snagu 01.10.1961.godine). Uz ovaj ugovor zaključen je i dodatni Protokol
sastavljen 21.01.1972.godine, a dodatni Protokol je objavljen u «Službenom listu SFRJ» –
Dodatak, broj 4/73.)

17. RUSKA FEDERACIJA Ugovor između FNRJ i SSSR-a o pravnoj pomoći u građanskim,
porodičnim i krivičnim stvarima od 24.02.1962. godine (Ugovor je objavljen u «Službenom
listu FNRJ» – Dodatak, broj 5/63, a stupio je na snagu 26.05.1963. godine). Ruska Federacija
je kao pravni nasljednik SSSR preuzela ovaj Ugovor.

18. UKRAJINA I BJELORUSIJA SU IZRIČITO POTVRDILE PREUZIMANJE
OVOG UGOVORA, a prećutno i neke druge države koje su nastale na prostoru
bivšeg SSSR.

19. MONGOLIJA – Ugovor između SFRJ i Mongolske Narodne Republike o pružanju
pravne pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 08.06.1981.godine
(Ugovor je objavljen u «Službenom listu FNRJ», Međunarodni ugovori broj 7/82, a stupio
je na snagu 27.03.1983.godine);

20. ALŽIR – Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između SFRJ i
Demokratske Narodne Republike Alžir od 31.marta 1982.godine (Ugovor je objavljen
u «Službenom listu SFRJ» – Međunarodni ugovori broj 2/83, a stupio je na snagu
20.12.2984.godine);

 

 

 

Loading

administrator
No Image Found