Naknada štete u slučaju pada drveta, stabla ili grane na automobil

naknada štete drvo

Vlasnici automobila, kao i drugi koji dožive da ih priroda ošteti, mogu dobiti nadoknadu čak i bez kaska. Prema Zakonu o komunalnoj djelatnosti, održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta spada u komunalnu djelatnost. U takvim slučajevima, vlasnici oštećenih automobila trebaju kontaktirati, odnosno podnijeti zahtjev za naknadu štete lokalnoj samoupravu ili nadležnoj komunalnoj službu s policijskim izvještajem kao dokazom.

Njihova odgovornost je održavanje komunalne infrastrukture i osiguravanje njezine “funkcionalne sposobnosti”. Ako dođe do oštećenja zbog plavljenja površina koje su predviđene za parkiranje ili uslijed sudara s kontejnerima za smeće, semaforima, rampama ili saobraćajnim znakovima, to je znak njihovog neuspjeha u ispunjavanju zakonskih obveza, a Vama, kao oštećenim pripada pravo na naknadu štete zbog njihovog propusta.

Primjer: ako drvo koje je bilo na javnoj površini ošteti automobil, lokalna samouprava treba nadoknaditi štetu, jer je odgovorna za brigu o takvom drveću na cesti. U većini slučajeva i gradova u Bosni i Herecgovini takva šteta se može potražiti od Općine ili Grada, koji je nadležan za održavanje komunalnih djelatnosti.

No, nastaju problemi kada se situacija proglasi elementarnom nepogodom, što omogućuje komunalnim društvima da tvrde da je riječ o višoj sili. Zahtjev za naknadu štete može biti izazovan, jer zahtijeva specifična znanja iz biologije i botanike. Potrebna su znanja stručnjaka  i vještaka kako bi se utvrdila odgovornost lokalne samouprave. Ne samo da je potrebno pronaći vlasnika stabla koje je oštetilo vozilo, već i dokazati “zdravstveno stanje” stabla ili grane koje je prouzročilo štetu, uključujući oblik krošnje. Iako može zvučati neobično, sudski postupci pokazuju da upravo to može biti odlučujuće za ishod zahtjeva za naknadu štete.

 

Advokat Haris Omerović

Loading

administrator
No Image Found